Idrott på Mora gymnasium

Kompetens för framtids segrar!

Elever på Gesundaberget

Idrottshistoria

Under 30 år har idrottselever på Mora gymnasium studerat och utvecklats till nationella och internationella stjärnor. Gymnasiet arbetar hela tiden med att utveckla och befästa sin ställning som en av landets mest framgångsrika skolor för blivande elitidrottare.

Våra ledord

Trygghet – Respekt – Engagemang – Kvalitet

Idrottsgymnasiets träningsfilosofi

På Mora gymnasium skapar vi möjligheter för dig som vill idrotta och samtidigt satsa på en bra gymnasieutbildning. Skolan har genom åren utbildat många ambitiösa och duktiga elitidrottare där vissa har gått hela vägen till OS guld.

Mora som idrottskommun

Vi erbjuder dig som elev en traditionsrik idrottsmiljö i en stark idrottskultur.

Tränare och lärare

Med välmeriterade och engagerade specialidrottslärare finns en grund för att du ska få möjligheten att stärka din personliga utveckling genom skola, kamratskap och elitidrott i en fungerande helhet. Se kontaktuppgifter till tränarna under respektive idrott.

Vad betyder RIG, NIU och LIU?

RIG, är en riksrekryterande utbildning som syftar emot att nå internationell elit. Skolan har begränsat antal platser på längdskidor och skidorientering.

NIU, de nationellt godkända idrottsutbildningarna, syftar emot att nå nationell elit.

LIU, lokal idrottsutbildning för lagidrotter; Fotboll, Ishockey och Innebandy. Anslutning till en idrottsförening är ett krav.

LIU, lokal idrottsutbildning, riktar sig till ungdomar som tränar och tävlar i en valfri individuell idrott. Förutsättningarna är att man är ansluten till en idrottsförening samt har en tränare eller har en kontaktperson i föreningen.

Vilka kurser läser man inom idrott?

RIG/NIU

Kurs

Poäng

Tränings- och tävlingslära 1+2

200

Idrottsspecialisering 1+2

200

Ledarskap

100

Tränings- och tävlingslära 3

100

Idrottsspecialisering 3

100


LIU

Kurs

Poäng

Idrott och hälsa 1+2

200

Idrott och hälsa 1+2 Specialisering

200


Vi håller programmen uppdaterade med vilken idrott det går att kombinera med. Samt om det är ansökan via LIU, RIG eller NIU som är tillgänglig. Kontrollera nedan om din idrott går med det program du tänk söka.

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
IB Diploma Programme går att kombinera med LIU och friskvård, dock går det inte att läsa Biologi 1 och 2 under årskurs 1.
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

  • Är du antagen till en RIG-plats är du automatiskt förstahandsmottagen till det gymnasieprogram du sökt och är då berättigad till inackorderingstillägg som du söker via din hemkommun.
  • Om du blir antagen till en NIU-plats så frågar vi din hemkommun om de vill teckna särskilt samverkansavtal med oss, som då gör att du blir mottagen i första hand till de gymnasieprogram som du sökt. Då är du berättigad till inackorderingstillägg som du söker via din hemkommun.
  • Är du antagen till en NIU-plats och din hemkommun ej tecknat särskilt samverkansavtal kan du söka inackorderingstillägg via din kommun. Kommunen beslutar då om du beviljas inackorderingstillägg eller ej.
  • Är du folkbokförd i Mora, Orsa eller Älvdalens kommun kan du läsa på vår hemsida hur du ansöker om inackorderingstillägg.

Ansökan

Se under respektive idrott!

Senast uppdaterad: 15 mars 2024