Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet är till för dig som vill utbilda dig för att arbeta med människor.

I utbildningen får du grundläggande kunskaper inom vård- och omsorgsarbete. Du får lära dig hur människan i alla åldrar fungerar både fysiskt och psykiskt.

Bild

Om programmet

Utbildningen är certifierad som lokalt Vård- och omsorgscollege Mora-Orsa-Älvdalen. Samarbetet med branschen innebär att vi kan erbjuda utbildning med hög kvalitet.

En viktig del av programmet handlar om att kunna bemöta människor som på något sätt behöver särskilt stöd eller har särskilda behov. Förebyggande av ohälsa, sjukdomar och behandling är också exempel på vad du får lära dig om under studietiden.

Det ingår mycket praktiskt arbete och vi har ett rum här på skolan som är som en sjukhussal där kan vi öva många av de momenten.

En del tycker att det kan kännas lite obekvämt med sprutor och blod men under gymnasietiden får du stegvis lära dig att möta sådana situationer.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under utbildningen har du 19 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, fördelat på tre år.

För att vara behörig till Vård- och omsorgsprogrammet krävs godkänt betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Efter gymnasiet

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet och behovet av personal inom vårdområdet är mycket stort. Efter skolan kan du till exempel arbeta som undersköterska, boendestödjare, skötare eller personlig assistent. Programmet är också en bra grund till arbeten där man möter människor i olika livssituationer.

Kanske väljer du att läsa vidare på högskolan till ett annat vårdyrke.

Grundläggande behörighet till högskolan

Grundläggande behörighet till högskola och universitet ingår i alla yrkesprogram.

Elever på yrkesprogram har möjlighet att välja bort den grundläggande behörigheten.

På vård- och omsorgsprogrammet kan kurserna engelska 6 och svenska 3 väljas bort.

Anställningserbjudande

Närmar du dig slutet av din utbildning? Vi vill att du ska jobba hos oss i Mora kommun! Vi erbjuder en anställningsgaranti som innebär en garanterad fast heltidsanställning för dig som avslutar din utbildning 2023 och får en fullständig examen från:

  • Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete vid Mora gymnasium
  • Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet vid Mora vuxenutbildning.

Anställningen är som undersköterska, stödassistent eller barnskötare, beroende på vilken utbildning du läst.

Ansök här: https://mora.varbi.com/se/?jobtoken=1441b85d65b1661e09e6f3f40e2253f4566497110 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 mars 2023