Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Är du händig och gärna tar egna initiativ? Vill du ha ett fritt och självständigt yrke? Vill du vara förberedd för andra yrkesalternativ med byggkunskaper som grund? Tycker du om att använda verktyg och maskiner?

Bild

Om programmet

Under utbildningen får du utveckla din kreativitet och initiativförmåga. Du får arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du får lära dig att genomföra arbetet på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Du får också utveckla ditt språk, samt möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser i en gemensam grundutbildning, och inför årskurs 2 väljer du inriktning. Genom samverkan med Bygg din framtid Länk till annan webbplats. som drivs av Byggbranschens yrkesnämnd, BYN, försäkrar vi oss att våra elever blir kompetenta yrkesarbetare som kan anta framtidens utmaningar.

I årskurs 2 kommer du att läsa CAD och under höstterminen, innan första praktiken, läser du följande behörighetsutbildningar:

 • Allmän grund, behörighetsutbildningar (webbaserad)
 • Allmän utbildning ställning (upp till 9meter)
 • Mobila plattformar/Lift
 • Brandfarliga Arbeten
 • Säkra lyft/Lastkopplare och signalman
 • Fallskydd (grund) Den här inriktningen ger dig kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler samt anläggningskonstruktioner.

Den här inriktningenInriktningen ger dig kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor. Uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Arbetsplatsförlagt lärande

Genom 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, får du utveckla dina yrkeskunskaper, de är fördelade på 4 veckor i årskurs 2 och 12 veckor i årskurs 3.

Gymnasial lärlingsutbildning

Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuder också en gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att du gör minst 50 procent av utbildningen på en arbetsplats. Från och med årskurs 2 har du möjlighet att välja en av två inriktningar:

 • Husbyggnad med fördjupning inom områdena golvläggning, mur- och putsverk samt specialyrken
 • Plåtslageri, 2 platser/år

Läs mer om att gå en lärlingsutbildning

Vill du kombinera dina studier med idrott?

För dig som väljer att studera en av skolans idrottsutbildningar erbjuder Bygg- och anläggningsprogrammet utmärkta möjligheter att få fördjupad kunskap om ledarskap inom den idrott du valt. Då läser du vissa av programmets fördjupningskurser tillsammans med idrottsutbildningen.

För att vara behörig till Bygg- och anläggningsprogrammet krävs godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Efter gymnasiet

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet och efter skolan har du möjlighet att jobba inom byggnation eller måleri beroende på vilken inriktning du har valt.

Grundläggande behörighet till högskolan

Grundläggande behörighet till högskola och universitet ingår i alla yrkesprogram.

Elever på yrkesprogram har möjlighet att välja bort den grundläggande behörigheten.

Senast uppdaterad: 2 april 2024