Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Det här är yrkesprogrammet för dig som gillar handel. Programmets profil innefattar entreprenörskap, hållbarhet, digital handel och personlig service.

Försäljnings- och Serviceprogrammet startar höstterminen 2023

Kollage försäljning och serviceprogrammet

Om programmet

Arbete inom försäljning och service är ett brett fält med allt från idéutveckling, inköp, logistik och transport till marknadsföring, service och försäljning.

Programmet passar dig som gillar att arbeta med människor. Ledarskap, affärsutveckling utövas och du får chans att vara kreativ och entreprenöriell när idéer ska förverkligas till affärsmöjligheter. Du får utveckla grunder i försäljningsteknik och affärsmässigt bemötande för att ge god service. Du får också öva kommunikation i olika former så som muntligt, skriftligt och kroppsligt, men också via butiksexponering, skyltning och design.

Försäljnings- och Serviceprogrammet kommer att bidra till att ytterligare förstärka regionens branscher inom handel, service och besöksnäring som idag står för en betydande del av arbetskraften i vårt närområde.

Arbetsplatsförlagt lärande

Programmet har totalt 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, fördelat på tre år. Du spenderar då dagarna på en arbetsplats där du övar dina färdigheter och får en inblick i arbetslivet. Du får stora möjligheter att knyta många nya kontakter vilket kan leda till sommarjobb, helgjobb, deltidsarbete eller en fast anställning efter studenten.

Vill du kombinera dina studier med idrott?

För dig som väljer att studera en av skolans idrottsutbildningar erbjuder Försäljnings- och serviceprogrammet utmärkta möjligheter att få fördjupad kunskap om ledarskap inom den idrott du valt. Då läser du vissa av programmets fördjupningskurser tillsammans med idrottsutbildningen.

För att vara behörig till Försäljnings- och serviceprogrammet krävs godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Efter gymnasiet

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet och efter skolan har du möjlighet att bland annat jobba med:

 • handel
 • service
 • försäljning
 • besöksnäring
 • varuhantering
 • logistik
 • reception
 • e-handel

Grundläggande behörighet till högskolan

Grundläggande behörighet till högskola och universitet ingår i alla yrkesprogram.

Elever på yrkesprogram har möjlighet att välja bort den grundläggande behörigheten.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024