Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Vill du jobba med människor? Vill du utveckla ditt ledarskap och leda andra? Här får du en ordentlig grund för att jobba med människor inom olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidsverksamhet.

Bild

Om programmet

Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt. Det betyder att vi har genomgångar och uppgifter som sker i klassrummet genom exempelvis grupparbeten eller enskilda arbeten. Vi har också uppgifter som sker praktiskt ute där du bland annat får öva ditt ledarskap emot olika grupper.

Du får välja mellan två olika inriktningar, Pedagogiskt arbete eller Fritid och hälsa.
 


Den här inriktningen ger dig en fördjupad kunskap om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter inom om olika pedagogiska verksamheter.

Den förbereder dig för arbete inom olika pedagogiska verksamheter.

Den här inriktningen ger dig en fördjupad kunskap om ledarskap inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt vad som påverkar människors hälsa och hälsofrämjande arbete.

Den förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under utbildningen har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom den inriktning som du har valt där du får utveckla dina yrkeskunskaper.

Vill du kombinera dina studier med idrott?

För dig som väljer att studera en av skolans idrottsutbildningar erbjuder Barn- och fritidsprogrammet utmärkta möjligheter att få fördjupad kunskap om ledarskap inom den idrott du valt. Då läser du vissa av programmets fördjupningskurser tillsammans med idrottsutbildningen.

För att vara behörig till Barn- och fritidsprogrammet krävs godkänt betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Efter gymnasiet

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet och efter skolan har du möjlighet att jobba med människor inom olika pedagogiska verksamheter så som förskola, fritidsverksamhet, skola eller fritids- och friskvårdssektorerna beroende på vilken inriktning du har valt.

Grundläggande behörighet till högskolan

Grundläggande behörighet till högskola och universitet ingår i alla yrkesprogram.

Elever på yrkesprogram har möjlighet att välja bort den grundläggande behörigheten.

På barn- och fritidsprogrammet kan kurserna engelska 6 och svenska 3 väljas bort.

Anställningserbjudande

Närmar du dig slutet av din utbildning? Vi vill att du ska jobba hos oss i Mora kommun! Vi erbjuder en anställningsgaranti som innebär en garanterad fast heltidsanställning för dig som avslutar din utbildning 2023 och får en fullständig examen från:

  • Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete vid Mora gymnasium
  • Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet vid Mora vuxenutbildning.

Anställningen är som undersköterska, stödassistent eller barnskötare, beroende på vilken utbildning du läst.

Ansök här: https://mora.varbi.com/se/?jobtoken=1441b85d65b1661e09e6f3f40e2253f4566497110 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 april 2023