Elevhälsan

Elevhälsans insatser ska vara hälsofrämjande och förebyggande. Syftet är att skapa goda lärmiljöer för elevernas hälsa och personliga utveckling. I elevhälsoteamet arbetar specialpedagoger, skolkurator, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare och rektorer. Skolan har även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och skolpräst.