Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare (förkortas SYV) och vi vägleder och informerar dig inom området utbildning och arbetsliv.

Vägledarna fattar inga beslut åt dig, men kan fungera som stöd, inspiration och bollplank för att underlätta din valprocess. Tillsammans kan vi, med dig som individ i fokus, diskutera kring olika perspektiv, planer och lösningar.

För att göra väl genomtänkta studie- och yrkesval behöver du väga samman kunskap om dig själv och olika alternativ. Självkännedom kan innefatta intressen, egenskaper, förmågor, mål, drömmar, behov, värderingar, bakgrund, förutsättningar, möjligheter och begränsningar.

Att ha koll på omvärlden kan till exempel handla om att känna till hur utbildningssystemet ser ut, behörighetsregler, vad det finns för yrken, vad olika jobb innebär, hur arbetsmarknaden ser ut och hur arbetslivet fungerar. För att ett val ska bli optimalt och så bra som möjligt är det också viktigt att du själv är aktiv i processen.

I samtal med Studie- och yrkesvägledare har du möjlighet att:

  • bli mer medveten om dig själv (självkännedom)
  • kartlägga din situation och framtidsplaner
  • se saker och ting ur olika perspektiv. Någon som ser objektivt och kan komma med nya infallsvinklar.
  • ta reda på vad det finns för alternativ.
  • ta del av och/eller få hjälp med att söka information.
  • ställa frågor som rör utbildning och yrken.
  • få stöd i hur man kan tänka och gå tillväga när man fattar beslut och hur man väljer.

Du bokar enklast tid med oss via mail eller telefon. Vi har ansvar för olika program, du hittar våra anvarsområden och kontaktuppgifter här nedan.

Kontaktuppgifter

Nedan ser du vem som svarar på frågor kring respektive grymnasieprogram, välkommen att kontakta oss vid både allmänna och specifika frågor och funderingar som rör området utbildning och yrkesliv.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024