Speciallärare

Vi gör extra anpassningar och ger särskilt stöd till elever som har behov av det.

En speciell sal, Studion, är speciellt anpassad efter olika studerandebehov. Där finns avgränsade studieplatser, bullerdämpande skärmar, möjlighet att använda hörlurar, olika typer av sittplatser, möjlighet till anpassad belysning samt stöd av lärare med specialpedagogisk kompetens.

Eleverna har fasta tider i Studion på sitt schema och arbetar utifrån det som är bestämt i sina åtgärdsprogram eller som tillfälligt stöd ”Extra anpassning”. Det kan handla om ämnesstöd, studieteknik och planering. Tiderna förläggs i första hand till elevernas lektionsfria tider.

Senast uppdaterad: 8 april 2021