Skolkurator

En skolkurator har kunskap om de psykosociala faktorerna och ser eleven i hela dess sociala sammanhang.

Att se eleven i sitt sociala sammanhang innebär att förstå hur eleven har det både i klassen men även utanför skolan, alltså på fritiden, i familjen och i olika relationer. Vi arbetar förebyggande för att problem inte ska uppstå och för att de problem som redan finns inte ska förvärras.

Vi är också med och handleder skolans övriga personal och kan också ta kontakt med andra myndigheter som till exempel Migrationsverket, Folkbokföringen, Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024