Allmänt stöd

Vi strävar efter att undervisningen på Mora gymnasium i så stor utsträckning som möjligt ska anpassas efter elevernas förutsättningar och behov.

ordmoln hjärta elevhälsan

Det innebär att:

  • alla elever lånar en mac-dator/ipad under sina studieår på Mora gymnasium.
  • alla elever har kompensatoriska hjälpmedel i datorerna (Talsyntes, Stava Rex, Spell Right).
  • arbetsmaterialet anpassas efter elevens förutsättningar (exempelvis ska elever med läs- och skrivsvårigheter erbjudas inlästa läromedel).
  • arbetsmetoderna anpassas efter elevens starka inlärningskanaler (så som att lyssna, se bilder/film, rörelse, skapande).
  • alla elever i åk 1 erbjuds mappar för förvarning av arbetsmaterial
  • redovisningssätt kan anpassas efter elevens behov (exempelvis muntliga redovisningar och anpassad miljö).
  • ämnesstöd under en begränsad period av undervisande lärare.
  • elevhandledaren har regelbundna samtal med eleverna kring studiesituationen.
Senast uppdaterad: 14 maj 2024