Introduktionsprogrammen (IM)

Elever som inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram erbjuds att studera på något av våra introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram eller i vilken klass en elev placeras beror på:

 • elevens målbild
 • elevens tidigare studieresultat
 • elevens individuella behov
 • elevens motivation till studier eller arbete

Mora gymnasiums introduktionsprogram kan leda till studier på nationellt gymnasieprogram, annan vuxenutbildning eller förbereda eleven för arbetslivet.

Kollage Introduktionsprogrammen

Arbetsmiljö

Vi strävar efter att IM ska erbjuda en lugn och trygg arbetsmiljö. Undervisningen sker i mindre grupper (eleven tillhör en klass) och det finns många lärare som arbetar på introduktionsprogrammen.

Varje elev har en egen studiepedagog som mentor. Det ska finnas möjlighet till nära kontakt med lärarna. Eleverna har sin egen arbetsplats i klassrummet.

Att ansöka till IM

 • Eleven söker till IM genom gymnasieantagningen tillsammans med sin studie-och yrkesvägledare under aktuell ansökningsperiod.
 • Därefter har man som familj möjlighet att boka ett studiebesök på IM genom sin skolas studie-och yrkesvägledare. Man kan också välja att ta kontakt på egen hand direkt till SYV på introduktionsprogrammet.
 • Under vårterminen kommer IM att besöka grundskolorna för att informera om programmet. De som är intresserade är välkomna att delta. Mer information får ni från respektive grundskola. 
 • Under sommaren skickas sedan ett välkomstbrev hem med mer information om skolstart.

Varmt välkomna att kontakta oss vid frågor eller behov av studiebesök!

Grundskoleämnen: svenska/SVA, engelska, matematik, idrott, samhällskunskap, geografi, historia, religion, biologi, fysik, kemi, teknik

Gymnasiekurser: Svenska/SVA 1, engelska 5, matematik 1a/b, service och bemötande

Prova-på-paket: Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet – måleri, Fordon- och transportprogrammet – karosseri, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet.

Vägarna till ett mål kan se olika ut och du gör en egen plan för tiden efter IM tillsammans med din studie- och yrkesvägledare och studiepedagog (elevhandledare). Målet för din tid på och efter IM kan dessutom i många fall ändras flera gånger längs vägen, här ser du några alternativ:

 • Gymnasiestudier – om du blir klar med dina ämnen innan hösten du fyller 19 år.
 • Komvux – om du inte hinner bli klar med dina ämnen innan fyllda 19 år men vill fortsätta studera. Man kan söka Komvux från och med 20 år.
 • Folkhögskola – runt om i Sverige finns olika folkhögskolor, det finns olika folkhögskolor med olika inriktningar. Din SYV kan ge mer information om detta när det blir aktuellt. Man kan söka folkhögskolan från och med 18 år.
 • Arbete – vissa får under sina år på IM jobb och andra vill skrivas in hos Arbetsförmedlingen.
 • KAA – Kommunala AktivitetsAnsvaret. Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för kommunens folkbokförda ungdomar, som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning.
Senast uppdaterad: 21 maj 2024