Språkintroduktion (IMS)

Programmet ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med fokus på det svenska språket. Studierna ska kunna leda till exempelvis andra introduktionsprogram, nationella gymnasieprogram, annan lämplig utbildning eller anställningsbarhet.

Nyanlända elever kartläggs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial och undervisningen anpassas därefter efter deras behov, förutsättningar och mål.

Fokus på språkintroduktion är det svenska språket. Kurserna: svenska för invandrare A,B,C samt D samläses tillsammans med övriga studenter på SFI. Förutom svenska så erbjuds eleverna: engelska, matematik samt idrott. Ämnena SO och NO erbjuds till alla elever som klarat av SFI C-kurs.

Vid avklarad SFI D-kurs går eleven vidare till IMA, för att studera mot grundskolans mål i år 9 tillsammans med antingen: IM1/IM2/IM3.

Språkintroduktion är inte sökbar utan intresse anmäls till studie- och yrkesvägledaren, se uppgifter nedan.

De elever från grundskolan som är aktuella för språkintroduktion behöver inte göra en intresseanmälan, detta sker via skolorna.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år.

För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Senast uppdaterad: 2 april 2024