Individuellt alternativ (IMA)

Här får eleven mer tid att fokusera på de ämnen som behövs och en chans att mellanlanda för att komma på vad man vill göra här näst. Eleven har också möjlighet att prova på yrken genom praktik eller att läsa delar av vårterminen på ett yrkesprogram (ett s.k. prova-på-paket).

Tiden på IM beror på elevens behov. Man läser minst 1 år på IM och slussas sedan vidare till studier eller arbetsmarknaden efter 3 år (även om man har ämnen kvar). Man kan söka in till gymnasiet till och med hösten det år man fyller 19 år.

Utbildningen är flexibel och anpassas (så långt det är möjligt) efter elevens behov, förutsättningar och mål. Därför kan elever under studietiden ha olika upplägg och det ser olika ut vad som blir nästa steg efter introduktionsprogrammet.

Varje elev har ett eget schema där innehållet till exempel kan vara:

  • Grundskoleämnen
  • Vissa gymnasiekurser
  • Kurs i service och bemötande
  • Aktiviteter som kan öka motivationen i skolan så som friskvård, temaarbete, friluftsliv, studiebesök, körkortsteori, studieteknik, bakning etc.
Senast uppdaterad: 11 oktober 2023