Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion kan vara en alternativ väg till anställning eller leda till studier på ett nationellt yrkesprogram eller andra studier.

  • På IMY går elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram, men som har en stark motivation till att fullfölja yrkesutbildning.
  • Här läser elever efter sin individuella studieplan som kan innehålla yrkeskurser på gymnasienivå, grundskoleämnen eller andra gymnasiekurser som gynnar elevens chanser till anställning.
  • För att få gå IMY krävs det att eleven har genomgått en förberedande prova-på kurs på IMA eller motsvarande. Detta är därmed inte sökbart utan är ett individuellt upplägg inför år2.
  • Möjligheten till yrkesintroduktion är beroende av att det finns lediga platser på de nationella yrkesprogrammen. Utbudet kan därför variera från år till år.
Senast uppdaterad: 11 oktober 2023