Programinriktat val (IMV)

Den här inriktningen innebär att en elev som inte är fullt behörig till att gå på ett nationellt program, ändå kan bli antagen att gå där.

Eleven läser alla kurser med sin klass förutom det ämnet hen haft F i under åk9, detta ämne läser man upp på IM. Klarar eleven grundskolebetyget och övriga gymnasiestudier når denne en gymnasieexamen.

Detta gäller endast om:

 1. Programmet har platser kvar när alla behöriga elever har kommit in.
 2. Den sökande eleven har lägst betyg E i:
  • svenska/SVA + matte eller engelska och 4 ämnen till eller
  • svenska/SVA + matte + engelska och 3 ämnen till.

Intresseanmälan till denna IM-inriktning måste lämnas redan i gymnasieansökan.

Intresseanmälan kommer att kunna göras till:

 • Barn-och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Fordon-och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Vård -och omsorgsprogrammet

Till programmen som får platser kvar efter att fullt behöriga elever antagits, kommer den obehöriga eleven med högst meritpoäng att erbjudas en plats på IMV.

Senast uppdaterad: 11 april 2024