Gymnasial lärlingsutbildning

Vet du vad du vill bli och längtar ut i arbetslivet redan nu? Är du intresserad av ett spännande och annorlunda sätt att lära? Vill du jobba och har en stark egen drivkraft? Då är gymnasial lärlingsutbildning något för dig!

Kollage Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. Du får lära dig ditt drömyrke direkt ute i verkligheten med de senaste kunskaperna, metoderna och teknikerna. Du får vuxna arbetskamrater och en unik arbetslivserfarenhet som kommer att öka dina jobbchanser efter gymnasiet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du som väljer att bli lärling läser minst hälften av din utbildning på en arbetsplats. Din yrkeslärare på skolan är den som har kontakt med din handledare på arbetsplatsen. De gymnasiegemensamma ämnena och eventuella individuella val läser du på skolan tillsammans med din klass två eller tre dagar i veckan.

Yrkesexamen och högskolebehörighet

Gymnasial lärlingsutbildning omfattas av 2 500 poäng, precis som ett vanligt yrkesprogram, och du får samma yrkesexamen. Du har även rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet under utbildningen.

Program, inriktningar och fördjupningar

Från och med årskurs 1

Hotell- och turismprogrammet

Från och med årskurs 2

Bygg- och anläggningsprogrammet

  • Inriktning Husbyggnad, med fördjupning inom områdena golvläggning, mur- och putsverk samt specialyrken (golvläggning och plattsättning)
  • Inriktning Mark och anläggning
  • Inriktning Måleri
  • Inriktning Plåtslageri

Fordons- och transportprogrammet

  • Inriktning Lastbil och mobila maskiner

Industritekniska programmet

  • Inriktning Produkt- och maskinteknik
Senast uppdaterad: 27 maj 2024