Fordons- och transportprogrammet (FT)

Gillar du att meka? Gillar du datorer? Då ska du satsa på Fordonsprogrammet.

Bild

Om programmet

I takt med att bilutvecklingen tar enorma kliv framåt förändras yrket bilmekaniker. Kvar finns de genuina motorkunskaperna och yrkesstoltheten, men nu när våra fordon består av ett stort antal ihopkopplade datorer som måste samverka ställs helt andra krav på den som ska reparera dem.

Du får börja med att lära dig grunderna inom service och underhåll av fordon, el och svetsning. Sedan får en inblick i hur motor- och transportbranschen fungerar, hur du tar hand om kunder och hur du driver ett företag.

Inriktning Personbil

Inriktningen ger dig kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Du får kunskaper om olika datasystem som behövs inom yrket.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under utbildningen har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom den inriktning som du har valt där du får utveckla dina yrkeskunskaper.

Lärlingsutbildning

Fordons- och transportprogrammet erbjuder också en lärlingsutbildning. Det innebär att du gör minst 50 procent av utbildningen på en arbetsplats. Från och med årskurs 2 kan du gå inriktningen Lastbil och mobila maskiner.

Läs mer om att gå en lärlingsutbildning

För att vara behörig till Fordons- och transportprogrammet krävs godkänt betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Efter gymnasiet

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet och inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.

Grundläggande behörighet till högskolan

Grundläggande behörighet till högskola och universitet ingår i alla yrkesprogram.

Elever på yrkesprogram har möjlighet att välja bort den grundläggande behörigheten.

Senast uppdaterad: 12 mars 2024