Hotell- och turismprogrammet (HT)

Vill du jobba inom Sveriges snabbast växande näring – turismen? Utbildningen passar dig som vill ha hela världen som arbetsplats.

Bild

Om programmet

Det här är en gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att du gör minst 50 procent av utbildningen på en arbetsplats. Läs mer om att gå en lärlingsutbildning

I utbildningen hos oss får du de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.​

Du får kunskaper i hur hotell- och konferensarbetet fungerar med en blandning av gästservice, administrativt arbete och kunskaper om de olika avdelningarna på ett hotell.

Du får lära dig att planera, organisera och hantera stressiga situationer samt att arrangera och genomföra olika evenemang.​

Du får kunskaper i dagens turismnäring som fokuserar på aktiviteter och upplevelser samt hållbar turism. ​

Du får lära dig om resmål och resvägar samt producera, marknadsföra och sälja attraktiva resepaket på såväl internationell som lokal nivå. ​

Guidning är också en viktig del av utbildningen där du organiserar och leder aktiviteter och resor.​

Vi är också med och driver en restaurang i utbildningen tillsammans med Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, där vi har öppet både luncher och kvällar.

För att vara behörig till Hotell- och turismprogrammet krävs godkänt betyg i:

  • svenska/svenska som andra språk
  • engelska
  • matematik
  • plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Efter gymnasiet

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet och efter skolan har du till exempel möjlighet att arbeta med hotellbokning, reception, guidning, aktiviteter, upplevelser eller turistinformation. Redan efter din första praktikperiod har du stor chans att få extrajobb, vi har ett bra samarbete med branschen både i Mora och på andra orter.

Efter den här utbildningen kan du ha hela Sverige, och resten av världen, som arbetsplats.

Grundläggande behörighet till högskolan

Grundläggande behörighet till högskola och universitet ingår i alla yrkesprogram.

Elever på yrkesprogram har möjlighet att välja bort den grundläggande behörigheten.

På hotell- och turismprogrammet kan kurserna svenska 2 och svenska 3 väljas bort.

Senast uppdaterad: 14 maj 2024