Prövning

”Med prövning avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.” (20 kap. 40 § skollagen)

Du kan göra en prövning för att höja ditt betyg eller för att få betyg i en kurs som du inte redan har betyg i. En prövning innebär att du på egen hand, utan studiehandledning, visar dina kunskaper utifrån gällande kunskapskrav i en kurs och får betyg i denna. Det går inte att göra en prövning i enstaka delar eller moment i en kurs. Det går att göra en prövning i alla kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning. Om du behöver studiehandledning rekommenderas att du istället söker kursen och deltar i undervisningen.

En prövning innehåller oftast flera olika delar, beroende på kursmål och ämne, det kan till exempel vara inlämningsuppgifter, laborationer, skriftliga, muntliga, och nationella prov, så räkna med att du måste lägga ner mycket tid.

Du får göra en prövning per prövningsperiod. Läs prövningsanvisningarna nedan för mer detaljerad information.

Prövningstider för Mora Vuxenutbildning

Period

Sista datum för anmälan till prövning

Prövningen genomförs

Vidare Studier

Period 1

25 Augusti

September-Oktober

För att komplettera ansökan till högskola till vårtermin

Period 2

25 Oktober

November-December

För att komplettera inför vidare studier på komvux

Period 3

25 Januari

Februari-Mars

För att komplettera ansökan till högskola till hösttermin

Period 4

25 Mars

April-Maj

För att komplettera ansökan till högskola till hösttermin

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i prövningsanmälan som du laddar ner här: Prövningsanmälan Mora vuxenutbildning Länk till annan webbplats..

Prövningsanmälan skickar du till:

Mora vuxenutbildning, Expedition, 792 80 Mora.

Efter detta blir du kontaktad av en studie- och yrkesvägledare för vägledningssamtal där förutsättningar för en prövning diskuteras.

Pris

Det kostar 500:- per kurs att göra en prövning och inbetalningsuppgifterna finns på blanketten för prövningsanmälan. Inbetald avgift återbetalas inte, detta gäller även om du inte påbörjar/genomför hela eller delar av prövningen.

När prövningsavgiften är betald, visar du upp ditt kvitto/utdrag på inbetalning (exempelvis via mejl) till Bitte Ramstedt (administratör) och sedan kontaktas du av prövande lärare (oftast via mejl).

Observera att prövningsavgiften ska vara betald för att du ska få genomföra prövningen. Även vid examinationstillfället måste kvitto på betalning uppvisas.

Vid F-betyg på en kurs har en elev, som är inskriven vid Mora vuxenutbildning, rätt till en kostnadsfri prövning inom ett år.

Senast uppdaterad: 19 september 2022