Prövning

”Med prövning avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.” (20 kap. 40 § skollagen)

Du kan göra en prövning för att höja ditt betyg eller för att få betyg i en kurs som du inte redan har betyg i. En prövning innebär att du på egen hand, utan studiehandledning, visar dina kunskaper utifrån gällande kunskapskrav i en kurs och får betyg i denna. Det går inte att göra en prövning i enstaka delar eller moment i en kurs.

Det går att göra en prövning i alla kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning.

En prövning innehåller oftast flera olika delar, beroende på kursmål och ämne, det kan till exempel vara inlämningsuppgifter, laborationer, skriftliga, muntliga, och nationella prov, så räkna med att du måste lägga ner mycket tid.

Du får göra en prövning per prövningsperiod. Läs prövningsanvisningarna nedan för mer detaljerad information.

Prövningstider för Mora Vuxenutbildning

Period

Sista datum för anmälan till prövning

Prövningen genomförs

Vidare Studier

Period 1

25 Augusti

September-Oktober

För att komplettera ansökan till högskola till vårtermin

Period 2

25 Oktober

November-December

För att komplettera inför vidare studier på komvux

Period 3

25 Januari

Februari-Mars

För att komplettera ansökan till högskola till hösttermin

Period 4

25 Mars

April-Maj

För att komplettera ansökan till högskola till hösttermin

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i prövningsanmälan via e-tjänst: Prövningsanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pris

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs, förutom för dig som är inskriven i kommunala vuxenutbildningen i Mora och har betyget IG, eller F i den kurs som ska prövas.

Senast uppdaterad: 13 april 2023