Prövning

”Med prövning avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.” (20 kap. 40 § skollagen)

Du kan göra en prövning för att höja ditt betyg eller för att få betyg i en kurs som du inte redan har betyg i. En prövning innebär att du på egen hand, utan studiehandledning, visar dina kunskaper utifrån gällande kunskapskrav i en kurs och får betyg i denna. Det går inte att göra en prövning i enstaka delar eller moment i en kurs.

Det går att göra en prövning i alla kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning.

En prövning innehåller oftast flera olika delar, beroende på kursmål och ämne, det kan till exempel vara inlämningsuppgifter, laborationer, skriftliga, muntliga, och nationella prov, så räkna med att du måste lägga ner mycket tid.
Var beredd på att hela prövningen eller delar av den sker på plats i Mora.

Du kan endast ansöka för en prövning per prövningsperiod.
Läs prövningsanvisningarna nedan för mer detaljerad information.

Prövningstider för Mora Vuxenutbildning

Period

Ansökningsperiod

Prövningen genomförs

Vidare Studier

Period 1

11-25 Augusti

September-Oktober

För att komplettera ansökan till högskola till vårtermin

Period 2

11-25 Oktober

November-December

För att komplettera inför vidare studier på komvux

Period 3

11-25 Januari

Februari-Mars

För att komplettera ansökan till högskola till hösttermin

Period 4

11-25 Mars

April-Maj

För att komplettera ansökan till högskola till hösttermin

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 1 , 180.2 kB.

Prövningsanvisning Svenska som andraspråk 2 , 206.4 kB.

Prövningsanvisningar Svenska som andraspråk 3 , 174.8 kB.

Prövningsanvisning Svenska 1 , 215.1 kB.

Prövningsanvisning Svenska 2 , 330.1 kB.

Prövningsanvisning Svenska 3 , 224.8 kB.

Prövningsanvisning Matematik , 397.9 kB.

Prövningsanvisning Engelska 5 , 169.1 kB.

Prövningsanvisning Engelska 6 , 194.9 kB.

Prövningsanvisning Historia 1a , 269.6 kB.

Prövningsanvisning Historia 1a2 , 322.1 kB.

Prövningsanvisning Historia 1b , 217.8 kB.

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1b , 151.9 kB.

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1a1 , 180.5 kB.

Prövningsanvisning Samhällskunskap 1a2 , 199.1 kB.

Prövningsanvisning Religion 1 , 112.4 kB.

Prövningsanvisning Religion 2 , 145.6 kB.

Prövningsanvisning Vård och omsorg vid demenssjukdom , 212.5 kB.

Prövningsanvisning Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 2 , 159.1 kB.

Prövningsanvisning Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 3 , 206.3 kB.

Prövningsanvisning Grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 4 , 214.5 kB.

Prövningsanvisning Grundläggande matematik delkurs 1-4 , 266.1 kB.

Prövningsanvisning Specialpedagogik 1 , 278.3 kB.

Prövningsanvisning Specialpedagogik 2 , 252.2 kB.

Prövninganvisning Psykiatri 1 , 145.3 kB.

Prövningsanvisning Grundläggande vård och omsorg , 261.2 kB.

Prövningsanvisning Hälsopedagogik , 262.8 kB.

Prövningsanvisning Kommunikation , 268.1 kB.

Prövningsanvisning Lärande och utveckling , 267.4 kB.

Prövningsanvisning Människors miljöer , 267.9 kB.

Prövningsanvisning Pedagogiskt arbete , 270.7 kB.

Prövningsanvisning Pedagogiskt ledarskap , 267.7 kB.

Prövningsanvisning Skapande verksamhet , 264.8 kB.

Prövningsanvisning Socialt arbete 1 , 252.4 kB.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i prövningsansökan via vår e-tjänst:
OBS! Begränsat antal platser.

Prövningsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pris

Avgiften för prövning är 500 kronor per kurs, förutom för dig som har betyget IG, eller F i den kurs som ska prövas. Du kan behöva styrka ett tidigare F/IG-betyg.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024