Kurser

På vuxenutbildningen kan du läsa kurser både på grundskole- och gymnasial nivå. Våra kurser är anpassade efter vuxnas behov och lärande.

Vi erbjuder både skolförlagda kurser, flexkurser (som är en kombination av skolförlagd- och distansundervisning) samt för vissa gymnasiekurser även distans.

På grundskolekurserna finns en utbildningsgaranti men på gymnasiala kurser prioriteras den som har kortast utbildningsbakgrund.

För att kunna söka till gymnasial vuxenutbildning behöver du ha förkunskaper motsvarande grundskolan eller grundläggande nivå. Du kan välja olika fristående kurser eller utbildningspaket (se yrkesVux).

Om du tänker studera på högskola och behöver läsa in behörighetsgivande kurser så måste du vara ute i tid, du måste vara klar med kursen eller kurserna terminen innan du vill börja på högskolan.

Kontakta görna våra studie- och yrkesvägledare för studieplanering och hjälp med ansökan.

Kursutbud och ansökan

Här hittar du vårt kursutbud Länk till annan webbplats.

Notera att det finns en grön eller blå ruta med bokstäverna GRVUX för grundskolekurser och GYVUX för gymnasiala kurser framför kursnamnen.

Ansökan gör du på samma sida men du måste då skapa ett konto och logga in.

Startdatum för nya kurser

Startdatum

Sista ansökningsdag

Antagningsbesked

2024-03-25

Passerad

ca. vecka 12

2024-08-12

Passerad

ca. vecka 26-27


Senast uppdaterad: 3 juli 2024