Yrkeskurser

Hos oss kan du läsa yrkesinriktade utbildningar där viss del av utbildningen sker på en arbetsplats.

Vi har två typer av yrkesinriktade utbildningar:

  • Lärlingsutbildning som innehåller gymnasiala yrkeskurser och där minst 70% av utbildningen sker på en arbetsplats inom aktuell bransch.
  • Yrkesvuxutbildning som innehåller gymnasiala yrkeskurser och där minst 15% av utbildningen sker på en arbetsplats inom aktuell bransch.

Behörighet

För att kunna tillgodogöra dig den yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar svensk grundskola.

Lärlingsutbildningar

Detta är en lärlingsutbildning som ger dig kunskap och kompetens för hantverksmässigt arbete inom bageri och konditori. Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på en arbetsplats inom branschen.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 800 poäng = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan en dag per vecka, tre dagar per vecka är du på en arbetsplats och en dag per vecka är det självstudier.

På arbetsplatsen har du en handledare som ser till att alla moment lärs ut på ett pedagogiskt, yrkesmässigt och ansvarsfullt sätt, vilket ger dig den kunskap som du behöver i yrkeslivet. De dagar du är på en arbetsplats följer du arbetsplatsens arbetstider, vilket kan innebära tidiga morgnar. På grund av arbetstiderna på arbetsplatserna rekommenderas du att ha körkort för att kunna fullfölja din utbildning.

Validering: Om du har arbetat inom vården tidigare kan det vara möjligt för dig att validera en eller flera kurser genom prövning.
Detta innebär att du först skickar in dina arbetsgivarintyg och intyg från kurser du har genomfört till studie- och yrkesvägledaren (jenny.bagge-anlind@mora.se). Därefter görs en översiktlig kartläggning och en självskattning. En lärare går igenom denna översiktliga kartläggning och självskattning för att bedöma om det finns underlag för att gå vidare med en fördjupad kartläggning.
Den fördjupade kartläggningen i sin tur kan leda till att du antingen får läsa delar av kursen för att därefter göra en prövning (ett eller flera prov till en kostnad av 500 kr) eller direkt göra en prövning på hela kursen. Efter prövningen får du ett betyg på hela kursen.
Kom ihåg att skicka in arbetsgivarintygen och andra eventuella intyg tillsammans med din ansökan!

Kursstart/sista ansökningsdag: Se www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om kurspaket för att se om detta kurspaket är sökbart

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till lärlingsplatsen och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Lärling – bageri och konditori , 124 kB.

Detta är en lärlingsutbildning som ger dig kunskap och kompetens för arbete inom styckning och charkuteri. Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på en arbetsplats inom branschen.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 800 = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan en dag per vecka, tre dagar per vecka är du på en arbetsplats och en dag per vecka är det självstudier.

På arbetsplatsen har du en handledare som ser till att alla moment lärs ut på ett pedagogiskt, yrkesmässigt och ansvarsfullt sätt, vilket ger dig den kunskap som du behöver i yrkeslivet. De dagar du är på en arbetsplats följer du arbetsplatsens arbetstider, vilket kan innebära tidiga morgnar. På grund av arbetstiderna på arbetsplatserna rekommenderas du att ha körkort för att kunna fullfölja din utbildning.

Kursstart/sista ansökningsdag: Se www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om kurspaket för att se om detta kurspaket är sökbart

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till lärlingsplatsen och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Lärling – styckning och charkuteri , 124.2 kB.

Yrkesvuxutbildningar

Utbildningen ger dig kunskap och kompetens för att arbeta som barnskötare inom t ex förskola.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 1200 poäng = 3 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar studier/vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan två dagar per vecka, två dagar per vecka har du APL och en dag per vecka är det självstudier.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som barnskötare och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Kursstart/Sista ansökningsdag: Se www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om kurspaket för att se om detta kurspaket är sökbart

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker via vår hemsida ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Film:

Detta är en utbildning som ger dig grundläggande kunskaper och kompetens att arbeta inom industrin. Utbildningen ger dig grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Matematik, Engelska och Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 800 poäng = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka.

Studieupplägg: I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet inom industrin och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Kursstart/sista ansökningsdag: Se www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om kurspaket för att se om detta kurspaket är sökbart

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Film:

Detta är en utbildning som ger dig kunskap och kompetens att arbeta med matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 1200 poäng = 3 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan två dagar per vecka, två dagar per vecka har du APL och en dag per vecka är det självstudier.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som kock och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. För dig som arbetar vid sidan av studierna kan APL-perioden inte genomföras på din ordinarie arbetsplats.

Kursstart/sista ansökningsdag: Se www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om kurspaket för att se om detta kurspaket är sökbart

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Restaurang och livsmedel , 123.9 kB.

Film:

Detta är en utbildning som ger dig kunskap och kompetens för att arbeta som undersköterska. Utbildningen passar dig som vill arbeta med att hjälpa människor som har behov av vård och omsorg.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 1500 poäng = 3-4 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan fyra dagar per vecka och en dag per vecka är det självstudier.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som undersköterska och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Kursstart/sista ansökningsdag: Se www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om kurspaket för att se om detta kurspaket är sökbart

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgscollege-diplom: För detta diplom krävs minst betyget E i vårdkurser på 1350 poäng samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 (totalt 1500 poäng). Om du har betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1 och/eller Samhällskunskap 1a1/1b sedan tidigare behöver du inte läsa dessa kurser igen.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Vård – och omsorgsutbildningen , 128.4 kB.

Film:


Datum för kursstart och sista ansökningsdag

Startdatum

Startdatum

Sista ansökningsdag

Antagningsbesked

2023-01-16

Passerat

Vecka 50/51
Obs att inte samtliga kurspaket startar i Augusti/Januari. För mer information kring varje kurspaket och startdatum kontrollera om kurspaketet finns sökbart på www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 4 januari 2023