Yrkeskurser

Hos oss kan du läsa yrkesinriktade utbildningar där viss del av utbildningen sker på en arbetsplats.

Yrkesvuxutbildning innehåller gymnasiala yrkeskurser och där minst 15% av utbildningen sker på en arbetsplats inom aktuell bransch.

Behörighet

För att kunna tillgodogöra dig den yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar svensk grundskola.

Datum för kursstart och sista ansökningsdag

Startdatum

Startdatum

Sista ansökningsdag

Antagningsbesked

2024-01-15

passerad

Vecka 51

2024-08-12

Passerad

ca. vekca 26-27


Observera att inte samtliga kurspaket startar i Augusti/Januari.
För mer information kring varje kurspaket och startdatum hittar du på vår ansökningssida. Länk till annan webbplats.

Yrkesvuxutbildningar

Detta är en utbildning som ger dig grundläggande kunskaper och kompetens att arbeta inom industrin. Utbildningen ger dig grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Matematik, Engelska och Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 800 poäng = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka.

Studieupplägg: I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet inom industrin och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Kursstart/sista ansökningsdag:
Besök www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se när kurspaket är sökbart.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Film:

Utbildningen ger dig kunskap och kompetens för att arbeta som barnskötare inom t ex förskola.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 1200 poäng = 3 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar studier/vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan 2-3dagar per vecka, två dagar per vecka har du APL
Det finns möjlighet till support de eftermiddagar som det inte är undervisning eller APL.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som barnskötare och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Kursstart/sista ansökningsdag:
Besök www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se när kurspaket är sökbart.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats.
När du ansöker via vår hemsida ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Film:

Detta är en utbildning som ger dig kunskap och kompetens att arbeta med matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 1200 poäng = 3 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan två dagar per vecka, två dagar per vecka har du APL och en dag per vecka är det självstudier.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som kock och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. För dig som arbetar vid sidan av studierna kan APL-perioden inte genomföras på din ordinarie arbetsplats.

Kursstart/sista ansökningsdag:
Besök www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se när kurspaket är sökbart.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Restaurang och livsmedel , 123.9 kB.

Film:

Detta är en utbildning som ger dig kunskap och kompetens för att arbeta som undersköterska. Utbildningen passar dig som vill arbeta med att hjälpa människor som har behov av vård och omsorg.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 1500 poäng = 3-4 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan 2-3dagar per vecka, två dagar per vecka har du APL.
Det finns möjlighet till support de eftermiddagar som det inte är undervisning eller APL.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som undersköterska och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Validering: Har du erfarenhet av att arbeta som undersköterska (minst 1 år på heltid under de 3 senaste åren)? I så fall kan du kanske validera en eller flera kurser. Om du vill validera behöver du skicka in arbetsgivarintyg i samband med din ansökan till utbildningen. Uppge även i din ansökan att du vill validera.

Kursstart/sista ansökningsdag:
Besök www.moraantagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se när kurspaket är sökbart.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgscollege-diplom: För detta diplom krävs minst betyget E i vårdkurser på 1350 poäng samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 (totalt 1500 poäng). Om du har betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1 och/eller Samhällskunskap 1a1/1b sedan tidigare behöver du inte läsa dessa kurser igen.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Vård – och omsorgsutbildningen , 128.4 kB.

Film:

Detta är en utbildning som ger dig kunskap och kompetens för att arbeta som undersköterska. Utbildningen passar dig som vill arbeta med att hjälpa människor som har behov av vård och omsorg.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen. Vid behov kan nivåtest i svenska genomföras för att säkerställa möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurslängd: 1500 poäng = 6-7 terminer. Utbildningen bedrivs som halvtidsstudier = 20 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner 1 dag varannan vecka och 1 dag varannan vecka har du Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Lektionerna kan vara på distans via Teams, men även på plats på skolan med obligatoriska moment så som kursstart, metodövningar och examinationer. Det finns möjlighet till support de eftermiddagar som det inte är undervisning eller APL.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som undersköterska och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Validering: Har du erfarenhet av att arbeta som undersköterska (minst 1 år på heltid under de 3 senaste åren)? I så fall kan du kanske validera en eller flera kurser. Om du vill validera behöver du skicka in arbetsgivarintyg i samband med din ansökan till utbildningen. Uppge även i din ansökan att du vill validera.

Kursstart/sista ansökningsdag:
Besök www.moraantagning.se. Länk till annan webbplats. för att se när kurspaket är sökbart.

Plats: Distans/Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgscollege-diplom: För detta diplom krävs minst betyget E i vårdkurser på 1350 poäng samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 (totalt 1500 poäng). Om du har betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1 och/eller Samhällskunskap 1a1/1b sedan tidigare behöver du inte läsa dessa kurser igen.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Vård – och omsorgsutbildningen, 128.4 kB. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 juni 2024