Värdegrund

En god arbetsmiljö är en förutsättning för hög kvalitet på verksamheten och en positiv atmosfär bland elever och personal.

Det finns inte regler för alla situationer som kan tänkas uppstå men respekterar man skolans värdegrund är vissa beteenden ändå uteslutna. Elever och lärare har tillsammans kommit fram till följande värdegrund och trivselpolicy för Mora gymnasium:

VÄRDEGRUND

 • Vi är alla lika mycket värda
 • Vi utsätter inte varandra för mobbning, rasism eller kränkningar
 • Vi visar hänsyn mot varandra och uppskattar varandras olikheter
 • Vi har alla ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö
 • Vi samarbetar och hjälper varandra

TRIVSELPOLICY

På vår skola:

 • kommer vi i tid till lektion och har med oss nödvändigt materiel
 • är det närvaroplikt
 • är vi alla ansvariga för vår egen kunskapsinhämtning
 • har vi mobiltelefoner avstängda under lektionstid
 • röker vi inte
 • är vi drogfria
 • äter vi på anvisad plats
 • följer vi regler för dataanvändning enligt kontrakt
 • talar vi väl om- och till varandra
Senast uppdaterad: 11 mars 2022