Skolledning

Kontaktuppgifter till skolledningen

Namn och ansvar

E-post och telefon

Gymnasiechef

Lena Rowa

Gymnasienämnd Mora, Orsa, Älvdalen

Övergripande ansvar för gemensamma frågor

lena.rowa@mora.se

0250-269 70Intendent

Margaretha Danielsson

Fastighetsärenden och diarium

margaretha.danielsson@mora.se

0250-269 19


REKTORSOMRÅDE 1


Rektor

Susann Frost

Gymnasieprogram och personalansvar:

Ekonomiprogrammet (EK)
IB Diploma Programme (IB)

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

susann.frost@mora.se

0250-267 22

Biträdande rektor

Johan Ekstrand

Gymnasieprogram:

Estetiska programmet (ES)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Teknikprogrammet (TE)

johan.ekstrand@mora.se

0250-269 22

Idrottschef

Kristina Hård af Segerstad

All idrottsutbildning och personalansvar:

Fotboll, innebandy, ishockey, längdskidor, skidorientering, mountainbikeorientering, lokal idtottsutbildning samt Friskvården-PT

kristina.hard-af-segerstad@mora.se

0250-269 09
Idrottschef
Fredrik Svensson
All idrottsutbildning och personalansvar:
Fotboll, innebandy, ishockey, längdskidor, skidorientering, mountainbikeorientering, lokal idtottsutbildning samt Friskvården-PT

fredrik.svensson1@mora.se
0250-267 29

REKTORSOMRÅDE 2


Rektor

Gunillahelen Olsson

Gymnasieprogram och personalansvar:

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

El- och energiprogrammet (EE)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Gymnasial lärling

gunillahelen.olsson@mora.se

0250-269 61

Biträdande rektor

Linda Klarström

Gymnasieprogra och personalansvar:

Introduktionsprogrammen (IM)

Gymnasiesärskolan

linda.klarstrom@mora.se

0250-269 20
Biträdande rektor

Kristina Hård af Segerstad
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

 

kristina.hard-af-segerstad@mora.se
0250-269 09

Biträdande rektor

Johan Ekstrand

Industritekniska programmet Lärling (INL)

johan.ekstrand@mora.se
0250-269 22


Samverkan gällande gymnasieutbildning

Gymnasienämnden är en gemensam nämnd för Mora, Orsa och Älvdalen kommuner med uppdrag att från och med den 1 juli 2011 bedriva utbildningsverksamhet inom gymnasieskola (inkl idrottsgymnasium), gymnasiesärskola och vuxenutbildning (inkl SFI), erbjuda möjligheter till högskoleutbildning på distans samt yrkeshögskoleutbildning.

Förvaltning

Gymnasienämndens förvaltning – Gymnasieförvaltningen – ingår i Mora kommuns organisation. I denna förvaltning är all personal – lärare, rektorer, administrativ personal m fl – inom verksamhetsområdet i de tre samverkande kommunerna anställda.

Målbeskrivning

Det övergripande målet med samverkan i den gemensamma Gymnasienämnden är att på såväl kort som lång sikt bidra till regionens kompetensförsörjning och utveckling.

Detta gör vi genom att:

  • dels tillhandahålla utbildningar med inriktningar som bidrar till kompetenshöjning och arbetskraftsförsörjning inom regionens profilbranscher och den offentliga sektorn,
  • dels göra detta med hög kvalitet och engagemang så att de som väljer att studera vidare eller utveckla sin kompetens på annat håll, i ett senare skede väljer att flytta tillbaka till regionen och med sin kompetens bidra till regionens utveckling.

Verksamhet

Utbildningsverksamhet bedrivs i Mora, Orsa, Älvdalen och Idre, varav Mora gymnasium i Mora är den största enheten och den enda som har ett komplett ungdomsgymnasium.

Vid övriga enheter bedrivs framför allt vuxenutbildning av olika slag samt Introduktions-program (gymnasieutbildning) på Orsa Lärcentrum och på Älvdalens gymnasieskola.

I Älvdalen finns också ett av Älvdalens kommun och Landstinget ägt frigymnasium, Älvdalens Utbildningscentrum AB med bland annat Naturbruksutbildning.

Denna gymnasieskola ingår inte i nämndens verksamhet men nämnden bekostar givetvis utbildningen för de elever från Mora, Orsa och Älvdalen som valt och antagits till denna friskola, på samma sätt som nämnden bekostar utbildningen för de av ”våra” elever som går på andra friskolor eller som genom så kallat frisök eller olika samverkansavtal går på andra kommunala gymnasier.

Senast uppdaterad: 23 mars 2022