Ledningsdeklaration

Gymnasieförvaltningen i Mora kommun och dess verksamheter, Mora gymnasium, Mora vuxenutbildning, Mora anpassad gymnasieskola, Mora Yrkeshögskola samt Mora högskolecentrum, ska kännetecknas av hög kvalitet med eleven i centrum.

Gymnasieförvaltningen är en framgångsrik förvaltning där vår sträva är att varje elev som börjar på en utbildning ska få den hjälp och kunskap som eleven behöver för att utvecklas mot sin fulla potential i sina studier, sitt framtida jobb och som världsmedborgare. Vår strävan är att eleverna ska lära för livet och förstå värdet av att leva i ett globalt samhälle. Vår vision är att varje elev ska utvecklas mot sin fulla potential och vår verksamhet präglas av ledorden: Trygghet, respekt, engagemang och kvalitet. Vi arbetar tillsammans i en positiv anda för att alla ska känna glädje, respekt, delaktighet men också ansvar i arbetet. 

I det dagliga arbetet ska allas lika värde och respekt för varandra vara en av våra ledstjärnor och skolan ska vara en trygg miljö.

Ledarskapet ska vara hälsofrämjande, meningsskapande, kommunikativt och tydligt.

Senast uppdaterad: 11 april 2024