Elevrådet

Elevrådet är ett forum på skolan som är till för elever och består av elever och som ansvarar för att driva frågor som är av intresse för elever.

Elevrådets ambition är att ha företrädare från alla klasser och de träffas flera gånger per läsår där de går igenom klassrådsprotokoll för att diskutera elevernas frågor och sedan lyfta olika frågor med rektor eller andra berörda parter.

I elevrådet finns också elevskyddsombuden.

Senast uppdaterad: 1 december 2021