Elevboenden

Det finns ett antal elevboenden på skolan som är till för elever som studerar riksrekryterande utbildningar, IB-programmet samt RIG och NIU specialidrott. I mån av plats kan vi erbjuda boende även för LIU-elever.

Mora gymnasium Campus som vi kallar elevboendet består av tre hus med 20 rum i varje hus. Skidgymnasiet förfogar över ett område som heter Stentorp. Lägenheterna ligger nära skola, Resecentrum och Mora centrum med vacker utsikt över Saxviken. De består av tvåor och treor med gemensamt kök och badrum vilket innebär att man delar lägenhet med 1-2 andra elever på Mora gymnasium. Det finns gemensam tvättstuga, egna förråd samt parkeringsplatser att hyra. Lägenheterna hyrs ut omöblerade och vi försöker att placera eleverna utifrån specialidrott alt. IB samt även årskurs så långt det är möjligt.

Hyran

Hyran varierar och ligger mellan ca 3400-3900 kr per månad och betalas 11 månader om året. Hyran inkluderar el och värme, övriga utgifter så som hemförsäkring och bredband står varje elev för.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg för kommunal gymnasieskola söker man via sin hemkommun (den kommun man är folkbokförd i). Inackorderingstillägget är ett kommunalt bidrag och ersätter en del av kostnaden för din hyra på studieorten (Mora) och även för att kunna resa mellan Mora och din hemort.

Om man har rätt till inackorderingstillägg eller ej beror på avstånd mellan hem och studieort (oftast 40-50km som gräns) eller om restiden överstiger 2 h i restid om dagen. Det brukar variera mellan 1700-2300 kr/månad beroende på kommun.

Inackorderingstillägget består av 1/30 av årets prisbasbelopp och vissa kommuner lägger också på ett extra tillägg om sträckan till studieorten är längre än ett visst avstånd därav varierar det.
För aktuellt prisbasbelopp se https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/ Länk till annan webbplats.
Om du får inackorderingstillägg så har du inte rätt till busskort/tågkort av Mora gymnasium eftersom du bor på din studieort.

Läs mer i länkarna nedan:

https://utbildningsguiden.skolverket.se/gymnasieskolan/om-gymnasieskolan/att-bo-pa-annan-ort Länk till annan webbplats.

https://www.gymnasium.se/om-gymnasiet/studiehjalp-4270 Länk till annan webbplats.

Rummen på Mora gymnasium Campus hyrs ut av Morastrand men administreras och fördelas av skolans boendesamordnare och respektive idrott och program. Frågor kring boendet för dig som ännu inte börjat på skolan hänvisas till lärare på specialidrotten eller IB.
Senast uppdaterad: 9 februari 2024