Skolledning Mora vuxenutbildning


Kontaktuppgifter till skolledningen

Namn och ansvar

E-post och telefon

Gymnasie- och vuxenutbildningschef

Lena Rowa
Gymnasienämnd Mora, Orsa, Älvdalen
Övergripande ansvar för gemensamma frågor

lena.rowa@mora.se

0250-269 70Rektor
Åsa Lyhed
Utbildnings- och personalansvar för:
Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Särskild utbildning för vuxna
Yrkesvux
Yrkeshögskola
Mora högskolecentrum

asa.lyhed@mora.se
0250-267 08

Biträdande rektor
Anna Danielsson
Utbildnings- och personalansvar för:

Svenska för invandrare (SFI)

anna.danielsson@mora.se

0250-269 44
Samverkan gällande gymnasieutbildning

Gymnasienämnden är en gemensam nämnd för Mora, Orsa och Älvdalen kommuner med uppdrag att från och med den 1 juli 2011 bedriva utbildningsverksamhet inom gymnasieskola (inkl idrottsgymnasium), gymnasiesärskola och vuxenutbildning (inkl SFI), erbjuda möjligheter till högskoleutbildning på distans samt yrkeshögskoleutbildning.

Förvaltning

Gymnasienämndens förvaltning – Gymnasieförvaltningen – ingår i Mora kommuns organisation. I denna förvaltning är all personal – lärare, rektorer, administrativ personal m fl – inom verksamhetsområdet i de tre samverkande kommunerna anställda.

Målbeskrivning

Det övergripande målet med samverkan i den gemensamma Gymnasienämnden är att på såväl kort som lång sikt bidra till regionens kompetensförsörjning och utveckling.

Detta gör vi genom att:

  • dels tillhandahålla utbildningar med inriktningar som bidrar till kompetenshöjning och arbetskraftsförsörjning inom regionens profilbranscher och den offentliga sektorn,
  • dels göra detta med hög kvalitet och engagemang så att de som väljer att studera vidare eller utveckla sin kompetens på annat håll, i ett senare skede väljer att flytta tillbaka till regionen och med sin kompetens bidra till regionens utveckling.

Verksamhet

Utbildningsverksamhet bedrivs i Mora, Orsa, Älvdalen och Idre, varav Mora gymnasium i Mora är den största enheten och den enda som har ett komplett ungdomsgymnasium.

Vid övriga enheter bedrivs framför allt vuxenutbildning av olika slag samt Introduktions-program (gymnasieutbildning) på Orsa Lärcentrum och på Älvdalens gymnasieskola.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024