SFI

SFI betyder Svenska för invandrare och i utbildningen får du de grundläggande kunskaperna i svenska. För att få gå på SFI ska du bo (vara folkbokförd) i Mora, Orsa eller Älvdalens kommun. Om du är folkbokförd i en annan kommun och ändå vill studera hos oss, ska du prata med din hemkommun som beslutar om de vill betala din utbildning hos oss.

Studievägar

Det finns tre olika studievägar på SFI: Studieväg 1, 2 och 3. Alla studievägar består av fyra kurser: A, B, C och D. På studievägarna studerar man i olika takt och de är anpassade efter din utbildningsbakgrund. Du kan räkna med att lägga ner ca 20 timmar i veckan på dina studier (halvtid). Målet med SFI är att du så snabbt som möjligt ska komma vidare till arbete eller fortsatta studier.

Kursstarter

SFI startar varje månad i Mora, Orsa och Älvdalen. När du gjort en ansökan kommer vi kontakta dig för en kort intervju om bland annat ditt mål med dina studier och din utbildningsbakgrund. Det är oftast kö till SFI och du kan få vänta upp till tre månader på att få en plats.

Schema SFI , 107.7 kB.

Snart kommer de flyktingar i Mora som omfattas av massflyktsdirektivet kunna ta del av svenska för invandrare, SFI, via Mora vuxenutbildning. Utbildningen ska underlätta för flyktingar från bland annat Ukraina att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli mer delaktiga i samhället. Förhoppningen är att utbildningen ska komma igång senare i vår.

Ansökan

Här gör du din ansökan. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 april 2023