Studieformer

Här förklarar vi skillnaden mellan våra olika studieformer.

Skolförlagd undervisning

Skolförlagd undervisning innebär att du har lektioner cirka två gånger i veckan per kurs som du läser. Resterande tid är självstudier och beror på vilken studietakt du läser. Om du läser 100 % får du räkna med att lägga ner ungefär 40 timmar i veckan på dina studier. Du köper litteraturen själv och som stöd i undervisningen får du inloggning till webbplattformen ItsLearning.

Flex

Flex innebär att du tillsammans med kursens lärare, vid kursstart, kommer överens om ett flexibelt upplägg. Vissa betygsgrundande moment kräver att du deltar på plats för att kunna bedömas, det kan till exempel vara vissa muntliga uppgifter i språk eller laborationer i ämnen som naturkunskap och fysik. I de kurser där nationella prov förekommer krävs alltid närvaro under provets alla delar.

Räkna med ungefär fem obligatoriska träffar på en flexkurs: Kursstart/upprop, muntliga examinationer, Nationella prov. I ämnen som naturkunskap och fysik tillkommer även laborationstillfällen.

Infokomp

Vissa kurser köper vi av utbildningsföretaget Infokomp och dessa kurser går som distans. Blir du antagen till en sådan kurs kallas du till ett obligatoriskt upprop någon vecka innan kursstart för att få inloggningsuppgifter. I kurser som innehåller Nationella prov och laborationer krävs fysisk närvaro vid dessa tillfällen.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024