Frånvaro och Ledighet

Vid lång sjukdom eller frånvaro riskerar du att skrivas ut från den eller de kurser som du studerar, det är därför alltid viktigt att du har en dialog med oss på skolan om något händer dig.

Sjukdom

Det finns speciella regler och skydd för dig om du blir sjuk under studietiden eller måste vara hemma för att vårda barn eller närstående. Det är viktigt att du anmäler detta till Försäkringskassan och CSN, om du har studiemedel.
Här hos CSN finns information om olika händelser Länk till annan webbplats.
Det är också viktigt att du kontaktar skolan och berättar vad som hänt för att inte riskera att skrivas ut från kursen.

Inaktivitet

Om du är inaktiv, alltså inte deltar i undervisningen, under en period av tre veckor så kommer du att skrivas ut från kursen (Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 7 kap. 1§).

Bristande progression

Om lärare och rektor bedömer att du saknar förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen eller inte gör tillfredställande framsteg så kan du skrivas ut från kursen (Skollagen 20 kap. 9§).

Ledighet

Behöver du vara ledig under din studietid måste du ansöka om detta och lämna blanketten till din lärare, som sedan lämnar den vidare till rektor som beviljar eller avslår.

Senast uppdaterad: 19 april 2024