Individuella program

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program inom det anpassade gymnasiet på grund av din funktionsvariation.

Det individuella programmet består av sex olika ämnesområden :

 • Estetisk verksamhet
  Bild, musik, dans, bibliotek, muséer och utställningar
 • Hem- och konsumentkunskap
  Mat, måltider och hälsa
  Vardagsmiljö: hygien, tvätt, städning, återvinning, budget och pengars värde
 • Idrott och hälsa
  Fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa, fritidsaktiviteter
  Utemiljöer: friluftsaktiviteter, orientering i närmiljön och allemansrätten
 • Natur och miljö
  Människa, djur och natur, orsak verkan, tids-,rums-,och kvalitetsuppfattning
 • Individ och samhälle
  Samhällsfrågor, värdegrund, närmiljö och livsfrågor
 • Språk och kommunikation
  Kommunikation, samspel, språk och AKK

För varje ämnesområde finns det en plan som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska arbeta med alla fyra åren i anpassade gymnasieskolan.

Du har möjlighet att anpassa din utbildning så att det passar just dig.

Du kan också göra praktik på en arbetsplats.

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan.

Senast uppdaterad: 30 november 2023