Hotell, restaurang och bageri

Det här är ett yrkesinriktat program där där eleven får kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Utbildningen ska utveckla elevens färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri. Det handlar bland annat om att utveckla kunskaper om service och bemötande inom besöksnäringarna samt färdigheter i matlagning, bakning och servering.

Inom programmets olika verksamhetsområden genomförs flertalet arbetsuppgifter i samverkan med andra. Utbildningen ska därför utveckla elevens förmåga att samarbeta, men även utveckla sin förmåga att arbeta självständigt. Utbildningen ska bidra till att utveckla förmågan att planera, genomföra och avsluta arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan.

Senast uppdaterad: 9 april 2024