Fordonsvård och godshantering

Det här är ett yrekesinriktat program där eleven får kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.

Utbildningen ska utveckla elevens färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt fordons- och maskinreparationer. Utbildningen ska också utveckla elevens kunskaper om fordon, logistik och service. Vidare ska utbildningen utveckla elevens förmåga att välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter och arbetsmoment med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan.

Senast uppdaterad: 9 april 2024