Administration, handel och varuhantering

Det här är ett yrkesinriktat program där där eleven får kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering där även service och kommunikation är centrala delar.

Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice. Utbildningen ska därför utveckla elevens kunskaper om till exempel administrativ och annan service, försäljning och bemötande.

Ansökan

Ansökan till anpassad gymnasieskola görs tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan.

Senast uppdaterad: 9 april 2024