Sjuk- och frånvaroanmälan

Frånvaro ska meddelas varje dag.

Frånvaroanmälan görs via:

Frånvaroanmälan görs för en dag i taget om du ringer in frånvaron. Om du ringer efter klockan 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Ska du rapportera frånvaro på del av dag vänder du dig till elevhandledaren eller loggar in på Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med BankID och lägger in frånvaron.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. Lägger man på innan kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer får enbart innehålla siffror (TF-nr fungerar inte). De elever som inte har fullständigt personnummer måste meddela sin elevhandledare när de är frånvarande alternativt föra in frånvaron via webben på Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att ringa in frånvaro. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Inringd frånvaroanmälan visas i kommentarsfältet med det telefonnummer som använts.

När du sjukanmäler ditt barn via Skola24 kommer du att få meddelande via sms efter första rapporterade lektion, om mobilnummer finns registrerat, att barnet är ”frånvaroanmält”. Om barnet inte frånvaroanmälts meddelas ”ogiltig frånvaro”.

Det behövs inget konto för att kunna få avisering om frånvaro, det som behövs är ett aktuellt mobilnummer.

Rapportering av skolk

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk vilket kan leda till att du blir av med dina bidrag från CSN, Centrala studiestödsnämnden Här kan du läsa mer om deras Information om ogiltig frånvaro. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024