Åsa Lindblom

Roll

Lärare Komvux som anpassad utbildning

Rollbeskrivning
Telefon

0250-269 46

Telefon 2

0250-269 17

Telefon 3
E-post

asa.lindblom@mora.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.