Lena Rowa

Roll

GYMNASIECHEF

Rollbeskrivning

Gymnasienämnd Mora, Orsa och Älvdalen samt övergripande ansvar/gemensamma frågor

Telefon

0250-269 70

Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Mottagningstid enligt överenskommelse.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.