Synpunkter och klagomål

Som ett led i att förbättra vår verksamhet är det värdefullt att få ta del av synpunkter/klagomål från vårdnadshavare, elever och andra intressenter.

Hantering

Vårt mål är att kunna tillmötesgå synpunkter/klagomål omgående. Vår målsättning är att inom två veckor ge besked och förslag till åtgärd till den person som lämnat synpunkten/klagomålet, under förutsättning att anmälaren lämnat kontaktuppgifter.

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.

Ärendegång vid synpunkter/klagomål från interna anmälare

Steg 1: Ta upp ditt ärende direkt med den verksamheten det berör. Får inte ärendet en tillfredsställande lösning gå vidare till steg 2.

Steg 2: Lämna in ett skriftligt klagomål/synpunkt via e-tjänsten till förvaltningen.

Ärendegång vid synpunkter/klagomål från extern anmälare

Synpunkter/Klagomål på vår verksamhet ska lämnas skriftligt i e-tjänst nedan.

Skolans adress:
Gymnasieförvaltningen, Expeditionen, 792 80 Mora

Besöksadress:
Kristinebergsgatan 8-10, 792 32 Mora

Telefon:
0250-260 00 (kommunens växel)

E-postadress:
gymnasieforvaltningen@mora.se

Senast uppdaterad: 10 maj 2024