Prövning

Vad är en prövning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de betygskriterier som finns i kursplaner. En prövning gäller alltid för en hel kurs.

Det är läraren som avgör hur prövningen ska utformas. Prövningar kan utformas på många olika sätt beroende på kursens karaktär och vilken information som läraren behöver för att kunna göra en rättvisande bedömning av den prövandes kunskaper.

Prövningsanvisningar

Kommer i augusti

Prövningsanmälan

  • Prövningsanmälan görs i e-tjänsten, länk längst ner på sidan
  • Senast 10.e september för höstterminen (prövning i december)
  • Senast 30:e januari för vårterminen (prövning i maj)
  • I samband med sommarskola (augusti), gäller endast för matematikkurser

Avgift

Elev på gymnasiet: Om kursen som du vill göra prövning i är utökad kostar det 500 kr/prövning.

Tänk på att avgiften inte återbetalas vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Person som inte är elev i gymnasieskolan: Det kostar 500 kr/prövning, en lärare kontaktar dig när prövningen är betald.

Tänk på att avgiften inte återbetalas vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Ansökningsprocessen

Anmälan -> Handläggning -> Beslut -> En lärare kontaktar dig

Senast uppdaterad: 18 januari 2024