Mora gymnasium startar nytt yrkesprogram

Den 30 mars tog Gymnasienämnden i Mora, Orsa och Älvdalen ett enhälligt beslut om att starta yrkesprogrammet Försäljnings-och serviceprogrammet (FS) hösten 2023.

FS kommer att utbilda elever för yrken inom

  • handel
  • service
  • försäljning
  • besöksnäring
  • varuhantering
  • logistik
  • reception
  • e-handel m fl

Programmets profil innefattar entreprenörskap, hållbarhet, digital handel och personlig service.

FS har efterfrågats av både elever och branscher inom handel, service och besöksnäring. Programmet innehåller arbetsförlagd praktik vilket både ökar chansen för eleverna att bli anställningsbara men också för olika branscher att rekrytera framtida medarbetare.

Försäljnings- och Serviceprogrammet kommer bidra till att ytterligare förstärka skolans attraktionskraft och regionens branscher inom handel, service och besöksnäring som idag står för en betydande del av arbetskraften i vårt närområde.

Försäljnings- och Serviceprogrammet startar höstterminen 2023

Senast uppdaterad: 6 april 2022