Barns och ungas påverkan av Coronapandemin

I maj 2021 genomfördes en enkätundersökning bland ungdomar i Mora och Orsa kommun, samt på Mora gymnasium. Undersökningen togs fram i syfte att ge barn och ungdomar möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser under Coronapandemin.

"Det saknas statistik om hur barn och unga i Mora och Orsa upplever sitt liv under Coronapandemin, och vi vill ge dem en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Vi skapade en enkätundersökning för att komplettera den statistik som finns när det gäller vuxna medborgare i våra kommuner. Frågorna i enkäten bygger på frågor från andra undersökningar som har berört människors påverkan av pandemin. Vissa ändringar har dock gjorts för att anpassa frågorna till målgruppen, men i så liten grad som möjligt för att behålla likvärdigheten med den ursprungliga formuleringen.

Frågorna i vår lokala undersökning berörde bland annat vad barn och unga tycker om kommunens och regionens åtgärder under pandemin, men också hur livet har påverkats på olika sätt. Undersökningen genomfördes med en anonym enkät på mellan- och högstadieskolorna i Mora och Orsa, samt på Mora gymnasium den 12–31 maj 2021. Svarsfrekvensen på mellanstadiet i Mora var 74 % och på högstadiet uppgick den till 61 %. På mellanstadiet i Orsa svarade 56 % och på högstadiet 67 %. Svarsfrekvensen på Mora gymnasium uppgick till 58 %. Resultatet presenteras i två rapporter, en för respektive kommun."

Till elever i Mora och Orsa kommun: Ett stort tack!


Rapporterna är presenterade av

Lina Pettersson

Christina Nordmark

Ungdomsstrateg

Mora kommun

Ungdomsstrateg

Orsa kommun


Senast uppdaterad: 1 oktober 2021