Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är en skolform för dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du har tidigare gått i grundsärskola eller i gymnasiesärskola men saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan/gymnasiesärskolan syftar till att ge.

För att göra en ansökan till komvux som särskild utbildning eller för mer information kontakta studie- och yrkesvägledare, se uppgifter längre ner på sidan.

Kollage över särskild vuxenutbildning
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022