Gymnasieutbildningar

Hos oss kan du läsa yrkesinriktade utbildningar där viss del av utbildningen sker på en arbetsplats.

Vi har två typer av yrkesinriktade utbildningar:

  • Lärlingsutbildning som innehåller gymnasiala yrkeskurser och där minst 70% av utbildningen sker på en arbetsplats inom aktuell bransch.
  • Yrkesvuxutbildning som innehåller gymnasiala yrkeskurser och där minst 15% av utbildningen sker på en arbetsplats inom aktuell bransch.

Behörighet

För att kunna tillgodogöra dig den yrkesinriktade utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar svensk grundskola.

Lärlingsutbildningar

Detta är en lärlingsutbildning som ger dig kunskap och kompetens för hantverksmässigt arbete inom bageri och konditori. Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på en arbetsplats inom branschen.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Kurslängd: 800 poäng = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan en dag per vecka, tre dagar per vecka är du på en arbetsplats och en dag per vecka är det självstudier.

På arbetsplatsen har du en handledare som ser till att alla moment lärs ut på ett pedagogiskt, yrkesmässigt och ansvarsfullt sätt, vilket ger dig den kunskap som du behöver i yrkeslivet. De dagar du är på en arbetsplats följer du arbetsplatsens arbetstider, vilket kan innebära tidiga morgnar. På grund av arbetstiderna på arbetsplatserna rekommenderas du att ha körkort för att kunna fullfölja din utbildning.

Kursstart/sista ansökningsdag: Kursstart 16 augusti. Sista ansökningsdag 30 maj.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till lärlingsplatsen och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Lärling – bageri och konditori , 124 kB.

Detta är en lärlingsutbildning som ger dig kunskap och kompetens för arbete inom styckning och charkuteri. Lärlingsutbildning innebär att minst 70% av tiden är utbildning på en arbetsplats inom branschen.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Kurslängd: 800 = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan en dag per vecka, tre dagar per vecka är du på en arbetsplats och en dag per vecka är det självstudier.

På arbetsplatsen har du en handledare som ser till att alla moment lärs ut på ett pedagogiskt, yrkesmässigt och ansvarsfullt sätt, vilket ger dig den kunskap som du behöver i yrkeslivet. De dagar du är på en arbetsplats följer du arbetsplatsens arbetstider, vilket kan innebära tidiga morgnar. På grund av arbetstiderna på arbetsplatserna rekommenderas du att ha körkort för att kunna fullfölja din utbildning.

Kursstart/sista ansökningsdag: Kursstart 16 augusti. Sista ansökningsdag 30 maj.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till lärlingsplatsen och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Lärling – styckning och charkuteri , 124.2 kB.

Yrkesvuxutbildningar

Utbildningen ger dig kunskap och kompetens för att arbeta som barnskötare inom t ex förskola.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Kurslängd: 1200 poäng = 3 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar studier/vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan två dagar per vecka, två dagar per vecka har du APL och en dag per vecka är det självstudier.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som undersköterska och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Kursstart/Sista ansökningsdag: Nästa kursstart planeras till Januari 2022.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker via vår hemsida ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Detta är en utbildning som ger dig grundläggande kunskaper och kompetens att arbeta inom industrin. Utbildningen ger dig grundläggande förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Matematik, Engelska och Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Kurslängd: 800 poäng = 2 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka.

Studieupplägg: I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet inom industrin och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Kursstart/sista ansökningsdag: Kursstart 16 augusti. Sista ansökningsdag 30 maj.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Detta är en utbildning som ger dig kunskap och kompetens att arbeta med matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Kurslängd: 1200 poäng = 3 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan två dagar per vecka, två dagar per vecka har du APL och en dag per vecka är det självstudier.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som kock och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. För dig som arbetar vid sidan av studierna kan APL-perioden inte genomföras på din ordinarie arbetsplats.

Kursstart/sista ansökningsdag: Kursstart 16 augusti. Sista ansökningsdag 30 maj.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Restaurang och livsmedel , 123.9 kB.

Detta är en utbildning som ger dig kunskap och kompetens för att arbeta som undersköterska. Utbildningen passar dig som vill arbeta med att hjälpa människor som har behov av vård och omsorg.

Förkunskaper: För att ha förutsättningar att klara utbildningen behöver du förkunskaper i Svenska eller Svenska som andraspråk som motsvarar grundskola årskurs 9 eller grundläggande nivå delkurs 4 på vuxenutbildningen.

Kurslängd: 1500 poäng = 3-4 terminer. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier = 40 timmar per vecka

Studieupplägg: Under utbildningen är det lektioner i skolan fyra dagar per vecka och en dag per vecka är det självstudier.

I utbildningen ingår det Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta ger dig möjligheten att praktisera det du har läst och lära dig nya saker. APL är en obligatorisk del i alla yrkesutbildningar och ger dig chansen att prova på arbetet som undersköterska och ökar dina chanser att få ett arbete efter studierna. APL-platserna ordnas av skolan och genomförs på olika arbetsplatser i närregionen. I samband med APL-perioden kan det bli aktuellt med vissa resor och tiden för APL omfattar även kvällar och helger. APL kan inte genomföras på din arbetsplats, om det är så att du arbetar vid sidan av studierna.

Kursstart/sista ansökningsdag: Kursstart 16 augusti. Sista ansökningsdag 30 maj.

Plats: Mora Vuxenutbildning, Kristinebergsgatan 8-10, Mora.

Utbildningskostnader: Du betalar själv din kurslitteratur, resor till APL och studiebesök. Vi rekommenderar att du har tillgång till egen dator under utbildningen.

Studieekonomi: Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN på gymnasial nivå. Du ansöker själv på CSN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård- och omsorgscollege-diplom: För detta diplom krävs minst betyget E i vårdkurser på 1350 poäng samt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 (totalt 1500 poäng). Om du har betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 1 och/eller Samhällskunskap 1a1/1b sedan tidigare behöver du inte läsa dessa kurser igen.

Ansökan gör du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ansöker ska du ladda upp tidigare betyg och eventuella arbetsgivarintyg.

Info som pdf Vård – och omsorgsutbildningen , 128.4 kB.

Startdatum

Startdatum

Startdatum

Sista ansökningsdag

Antagningsbesked

2021-08-16

2021-05-30

Vecka 24-25

2022-01-17

Inte öppnat än


Obs att inte samtliga kurspaket startar i Augusti/Januari. För mer information kring varje kurspaket och startdatum kontrollera ovan i det kurspaket du är intresserad av.

Senast uppdaterad: 10 september 2021