Per-Olov Olsson

Roll

Utbildningsledare

Rollbeskrivning
Telefon

0250-269 50

Telefon 2

070-852 27 47

Telefon 3
E-post

per-olov.olsson@mora.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.