Mora vuxenutbildning

Roll
Rollbeskrivning
Telefon

0250-260 00

Telefon 2
Telefon 3
E-post

antagning@mora.se

Besöksadress

Kristinebergsgatan 8-10

Postadress

792 30 Mora

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.