Lise-Lotte Oskarsson

Roll

Studie- och yrkesvägledare för YH samt SFI/Gruv i Mora

Rollbeskrivning
Telefon
Telefon 2
Telefon 3
E-post

lise-lotte.oskarsson@mora.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Telefontid: Måndagar och onsdagar kl. 08.00-09.00

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.