Jenny Bagge Anlind

Roll

Studie- och yrkesvägledare för SFI, grundläggande nivå, yrkesvux, komvux som anpassad utbildning samt YH

Rollbeskrivning
Telefon
Telefon 2
Telefon 3
E-post

jenny.bagge-anlind@mora.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.