Sonja Lindeberg

Roll

SKOLBIBLIOTEKARIE

Rollbeskrivning
Telefon
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Biblioteket är öppet kl 7-17 alla skoldagar och bibliotekarien är på plats kl 8-16.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.