Louise Wesström - Föräldraledig, beräknas åter HT25

Roll

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Rollbeskrivning

Ansvarig för: IM, EK, NA, TE och VO

Telefon

0250-267 58

Telefon 2
Telefon 3
E-post

louise.wesstrom@mora.se

Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.