Kristina Hård af Segerstad

Roll

IDROTTSCHEF

Rollbeskrivning

Med utbildnings- och personalansvar för: Fotboll, innebandy, ishockey, längdskidor, skidorientering, mountainbikeorientering, lokal idtottsutbildning, Friskvården-PT samt BA

Telefon
Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.